Văn bản chính sách

Cơ quan nào sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền...

Khu kinh tế biển Mỹ Thủy – Quảng Trị: Lãng mạn hay vĩ đại?

Đề án khu kinh tế biển Mỹ Thủy - Quảng Trị được UBND tỉnh Quảng Trị đặt hàng cho Cty cổ phần tư vấn Duyên Hải (DHD) TP.HCM thực hiện và đã được tổ chức...

Chuyện quy hoạch, kiến trúc nông thôn Việt Nam

Việc không gian kiến trúc nông thôn, làng truyền thống bị phá vỡ, lỗi không hoàn toàn thuộc về người nông dân. Song, nếu nhận thấy hết những giá trị không gian trật tự, ổn...

© 2023 Camnangkientruc.com, All rights reserved

0988476006
Liên hệ